การปกป้องแล้วก็ลดผลพวงที่เกิดขึ้นจากเสือปลา

เริ่มด้วย ภัสรภรณ์ ล้อประกานต์สิทธิ์ และก็ขว้างรีณา ธนรุ่งเรืองกุล ผู้แทนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กล่าวรายงานกลยุทธ์ดำเนินการและก็กิจกรรมภายใต้แผนการฯ รวมทั้งแผนที่มีความสำคัญในการรบ 3 ปี (พุทธศักราช 2566-2568) ดังต่อไปนี้

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 1 คุ้มครองและก็ชะลอความเคลื่อนไหวพื้นที่ที่พักอาศัยของเสือปลา ประกอบไปด้วย (1) ประเมินแล้วก็ติดตามการใช้คุณประโยชน์พื้นที่ (2) ชุมชนและก็สร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนที่มีการครองที่ดินในพื้นที่สงวน (3) การดูแลรวมทั้งคุ้มครองปกป้องพื้นที่และก็มวลชนเสือปลาจากต้นเหตุรุกราม (4) สนับสนุนแผนการควบคุมความเคลื่อนไหวนอกพื้นที่สงวน (5) ตรวจสอบแล้วก็ประมวลผลกระทบของรั้วทางรถไฟต่อผู้กระทำระจายตัวของเสือปลา

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 2 การปกป้องแล้วก็ลดผลพวงที่เกิดขึ้นจากเสือปลา แบ่งเป็น 2 กลอุบายเป็น(1) การลดการขัดกันระหว่างคนกับเสือปลา กิจกรรมประกอบไปด้วย ผ่านกิจกรรมทำบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงไก่รวมทั้งฐานข้อมูลเพื่อจัดแจงความไม่ถูกกัน รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงอย่างเหมาะควร ทุนเกื้อหนุนทุนการผลิตกรง แล้วก็กองทุนแก้ไขผู้ได้รับผลพวง (2) การจัดการพื้นที่แหล่งของกินรวมทั้งถิ่นอาศัยสมควรในพื้นที่อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด โดยจะจัดกิจกรรมปรับปรุงแหล่งของกินของเสือปลา

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 3 การผลิตคุณภาพแล้วก็แรงบันดาลใจสำหรับการรักษาเสือปลาในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ยุทธวิธีเป็น(1) การเพิ่มผลิตผลเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน (2) การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และก็การพัฒนาพื้นที่แบบอย่างสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 4 การผลิตความรู้ความเข้าใจเพื่อกำเนิดความเข้าใจสำหรับในการรักษาเสือปลารวมทั้งถิ่นที่อยู่ แบ่งเป็น 2 แผนการเป็น(1) งานติดต่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกำเนิดความเข้าใจสำหรับเพื่อการรักษาเสือปลา มีกิจกรรม ปรับปรุงสื่อด้านต่างๆในต้นแบบออนไลน์ การผลักดันและส่งเสริมสื่อออฟไลน์ให้กับโครงข่ายรักษา เสือปลาในพื้นที่

ยุทธวิธีที่ 2 ของที่มีความสำคัญในการรบ เป็นงาน โครงข่ายเยาวชน โดยจัดกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติกับสถานศึกษาในพื้นที่จุดมุ่งหมาย หลักสูตรแคว้นสำหรับเพื่อการรักษาเสือปลา กิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมกับชุมนุมรักษามหาวิทยาลัย กิจกรรมการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 5 การตำหนิดตามสถานภาพของเสือปลาในพื้นที่เรียน ตัวอย่างเช่น (1) การเรียนรู้แนวโน้มพลเมืองเสือปลา อัตราการรอคอยด รวมทั้งความเคลื่อนไหวราษฎร (2) ขอศึกษาเล่าเรียนของกินของเสือปลา (3) ติดปลอกที่เอาไว้ใส่คอวิทยุในพื้นที่บ้านเกาะไผ่-เกาะมอญรวมทั้งติดซ้ำในพื้นที่บ้านดอนคุณยายหนู เขาแดง (4) ตรวจพื้นที่ที่มีสมรรถนะต่อการใช้คุณประโยชน์ซึ่งมาจากเสือปลา

รวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบที่ 6 เกิดเรื่องการจัดการจัดแจง

แล้วจึงได้กล่าวรายงานกิจกรรมการผลิตความเข้าใจทราบรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดที่ปฏิบัติงานแล้ว โดยได้มีการชี้แนะกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำกรงเลี้ยงไก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลพวงจากเสือปลา ฯลฯ

ศุภวัฒน์ เขียวจงรักภักดี ผู้แทน จากหน่วยงาน Panthera Thailand ได้กล่าวรายงานความเจริญรุ่งเรืองงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเรียนนิเวศวิทยาเสือปลา โดยการต่อว่าดปลอกสำหรับใส่คอวิทยุสัญญาณดาวเทียม ทาง Panthera ได้พรีเซนเทชั่นแนวทางการจัดการจัดตั้งปลอกใส่คอเสือปลา ตั้งแต่การวางกับดัก ตลอดจนการปลดปล่อยเสือปลาคืนกลับสู่ป่าภายหลังจากจัดตั้งปลอกสำหรับใส่คอเสร็จ

กิตำหนิพัทธ์ โพธิ์ศรี ผู้แทน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี (มจธนาคาร) ได้กล่าวรายงานความรุ่งเรืองงานค้นคว้าประชาชนของเสือปลา ประกอบไปด้วยข้อมูล การใช้พื้นที่ของเสือปลาในเขตและก็รอบๆอุทยานฯ รวมทั้งการเฝ้าติดตามการใช้ชีวิตของเสือปลา

ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาได้ให้โอกาสให้ผู้แทนชุมชนเสนอข้อเสนอโครงงานฯ รวมทั้งด้วยกันอภิปรายปรึกษาปัญหาหรือผลพวงที่ได้รับจากเสือปลา โดยข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงที่ได้จากผู้แทนชุมชนจะทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ปฏิบัติการจัดการกับปัญหาเพื่อหาทางออกให้แก่ชุมชนถัดไป